Кой, кой е във Framar.bg

Управител

маг. фарм. Саркис Сакъз

маг. фарм. Саркис Сакъз

Електронна поща: sarkis@framar.bg

Мобилен телефон: 0894 77 20 31

Стационарен телефон: 042/299 002

Търговски отдел

Рамела Сакъз

Рамела Сакъз

Търговски директор

Електронна поща: ramela@framar.bg

Мобилен телефон: 0894 77 20 40

Стационарен телефон: 042/ 655 100

Д-р Тимка Генова-Таскова

Д-р Тимка Генова-Таскова

Търговски директор

Мобилен телефон: 0894 77 20 45

Стационарен телефон: 042/655 100

Електронна поща: framar@framar.bg

Оля Христакова

Оля Христакова

Служител

Мобилен телефон: 0893 37 67 70

Стационарен телефон: 042/655 100

Електронна поща: framar@framar.bg

 

Мария Миланова

Мария Миланова

Електронна поща: trading@framar.bg

Телефон: 0894/772035

Стационарен телефон: 042/299 008

Виктория Ненкова

Виктория Ненкова

Стационарен телефон: 042/655 100

Електронна поща: framar@framar.bg

Пламена Домусчиева

Пламена Домусчиева

Електронна поща: trading@framar.bg

Телефон: 0893/324 564

Стационарен телефон: 042/299 008

Ростислава Колева

Ростислава Колева

Мобилен телефон: 0894/494 404

Връзка с доставчици

Димитрина Колева

Димитрина Колева

Електронна поща: trading@framar.bg
Телефон: 0893 52 00 20
Стационарен телефон: 042/299 008

Реклама и връзки с обществеността

Ивайло Тончев

Ивайло Тончев

Маркетинг, медии, реклама

Електронна поща: advertising@framar.bg

Мобилен телефон: 0879/ 61 11 00  

Стационарен телефон: 042/ 299 003

Профил в LinkedIn

Ани Иванова

Ани Иванова

Маркетинг, медии, реклама

Електронна поща: advertising@framar.bg

Мобилен телефон: 0893/610229 

Стационарен телефон: 042/ 299 003

Евгения Енева

Евгения Енева

Маркетинг, медии, реклама

Електронна поща: advertising@framar.bg

Мобилен телефон: 0879/330541

Стационарен телефон: 042/ 299 003

Журналисти във www.framar.bg

Ина Фенерова

Ина Фенерова

Електронна поща: media@framar.bg

Стационарен телефон:  042/299 004

Костадин Йочев

Костадин Йочев

"Спорт"

Електронна поща: media@framar.bg

Стационарен телефон: 042/299 005

Велина Неделчева

Велина Неделчева

"Фрамар Интерактивни"

Електронна поща: media@framar.bg

Стационарен телефон: 042/299 004

Елиза Трайкова

Елиза Трайкова

"Психология"

Електронна поща: media@framar.bg

Стационарен телефон: 042/299 005

Данна Панджарова

Данна Панджарова

"Хранене"

Електронна поща: media@framar.bg

За контакт: 042/299 004

Гергана Караилиева

Гергана Караилиева

"Фрамар Медиа"

Електронна поща: media@framar.bg

Стационарен телефон: 042/299 004

Даниела Пройчева

Даниела Пройчева

"Психология"

За контакт: 042/299 004

Вероника Събова

Вероника Събова

"Фрамар Медиа"

Електронна поща: media@framar.bg

Стационарен телефон: 042/299 004

Ваня Боянова

Ваня Боянова

"Хранене"

Електронна поща: media@framar.bg

Стационарен телефон:  042/299 004

www.framar.bg Справочник

Моника Димитрова

Моника Димитрова

Мениджър на Фрамар Справочник

Електронна поща: spravochnik@framar.bg

Стационарен телефон: 042/299 005

Мобилен телефон: 0893 324 565

Медицински отдел във www.framar.bg

Д-р Виолина Тодева-Димитрова

Д-р Виолина Тодева-Димитрова

Специалист по кожни и венерически болести

"Медицнска енциклопедия", "Здравни проблеми"

Електронна поща: violina@framar.bg

Мобилен телефон: 0887851865

Стационарен телефон: 042/ 656 100

Камелия Методиева

Камелия Методиева

"Заболявания", "Здравни проблеми"

Електронна поща: lekаri@framar.bg, help@framar.bg

Стационарен телефон: 042/ 656 100

Атанас Кутлев

Атанас Кутлев

"Заболявания", "Анатомия"

Електронна поща: help@framar.bg

Стационарен телефон: 042/ 656 100

д-р Теодора Тотева

д-р Теодора Тотева

"Заболявания", "Патология"

Стационарен телефон: 042/ 656 100

Д-р Албена Ройдева

Д-р Албена Ройдева

"Алтернативна медицина"

Стационарен телефон: 042/ 656 100

Д-р Станислава Симеонова-Димитрова

Д-р Станислава Симеонова-Димитрова

д-р Биляна Петрова

д-р Биляна Петрова

"Ботаника"

Стационарен телефон: 042/ 656 100

д-р Фериде Максудова

д-р Фериде Максудова

 "Заболявания"

Стационарен телефон: 042/ 656 100

Пламен Георгиев

Пламен Георгиев

Специалист в областта на физикалната медицина и рехабилитацията

"Спортна медицина", "Спорт"

Мобилен телефон: 0893 31 28 31

Стационарен телефон: 042/656 100

Ралица Руменова

Ралица Руменова

"Микробиология"

Стационарен телефон: 042/ 656 100

Галина Станева

Галина Станева

 "Физиология"

Стационарен телефон: 042/ 656 100

д-р Лилия Жечева Пашова-Стоянова

д-р Лилия Жечева Пашова-Стоянова

 "Заболявания", "Лечения"

Стационарен телефон: 042/ 656 100

Иван Стойчев

Иван Стойчев

"Заболявания", "Медицински изследвания"

Електронна поща: lekаri@framar.bg

Стационарен телефон: 042/ 656 100

Магдалена Параскевова

Магдалена Параскевова

"Ботаника"

Стационарен телефон: 042/ 656 100

Иванина Вълчева

Иванина Вълчева

 "Заболявания"

Стационарен телефон: 042/ 656 100

www.framar.bg Онлайн магазин

Радина Миткова

Радина Миткова

Електронна поща: office@framar.bg, framar@framar.bg, online@framar.bg, problem@framar.bg

Мобилен телефон: 0893 52 00 86

Стационарен телефон: 042/ 605 300

Елена Тютюнджиян

Елена Тютюнджиян

Стационарен телефон: 042/ 605 300

Галя Христова

Галя Христова

Стационарен телефон: 042/ 605 300

Велина Мурджева

Велина Мурджева

Стационарен телефон: 042/ 605 300

Маргарита Илчева

Маргарита Илчева

Стационарен телефон: 042/ 605 300

Стоянка Господинова

Стоянка Господинова

Електронна поща: office@framar.bg, framar@framar.bg

Стационарен телефон: 042/ 605 300


Петя Господинова

Петя Господинова

Стационарен телефон: 042/ 605 300

Анелия Илиева

Анелия Илиева

Стационарен телефон: 042/ 605 300

www.framar.bg Продуктови описания

Галина Начева

Галина Начева

Снимки и продуктова информация

Електронна поща: description@framar.bg

Стационарен телефон: 042/299 012


Виктория Милова

Виктория Милова

Снимки и продуктова информация

Електронна поща: description@framar.bg

Мобилен телефон: 0892 213 442

Стационарен телефон: 042/299 012

Ива Димова

Ива Димова

Снимки и продуктова информация

Електронна поща: description@framar.bg

Мобилен телефон: 0892 213 442

Стационарен телефон: 042/299 012

Антония Генчева

Антония Генчева

Снимки и продуктова информация

Електронна поща: description@framar.bg

Стационарен телефон: 042/299 012

Даниела Стоянова

Даниела Стоянова

Снимки и продуктова информация

Електронна поща: description@framar.bg

Стационарен телефон: 042/299 012

Наталия Христова

Наталия Христова

Снимки и продуктова информация

Електронна поща: description@framar.bg

Стационарен телефон: 042/299 012

Счетоводен отдел

Диана Димитрова

Диана Димитрова

Мобилен телефон: 0893 37 67 33

Стационарен Телефон: 042/ 299006
Електронна поща: finance@framar.bg

 

Добрина Добрева

Добрина Добрева

Главен счетоводител

Мобилен телефон: 0894/494408
Стационарен Телефон: 042/ 299006
Електронна поща: finance@framar.bg

Мария Арачиева

Мария Арачиева

Счетоводител

Стационарен телефон:  042/ 299006

Мобилен телефон: 0892213522

Електронна поща: finance@framar.bg


Павлина Стоянова

Павлина Стоянова

Отчетник счетоводство

Стационарен Телефон: 042/ 299007

Красимира Славова

Красимира Славова

Човешки Ресурси

Мобилен телефон: 0894 772049
Стационарен телефон:  042/ 299007
Електронна поща: finance@framar.bg


Радина Гичева

Радина Гичева

Счетоводител

Стационарен телефон:  042/ 299007

Мобилен телефн: 0894 494407

Електронна поща: finance@framar.bg

Ивелина Попчева

Ивелина Попчева

Оперативен счетоводител

Мобилен телефон: 0894/772034
Стационарен Телефон: 042/ 299006
Електронна поща: finance@framar.bg

Логистичен център

Мария Андреева

Мария Андреева

Електронна поща: sklad@framar.bg

Телефон: 042/230 198

Николина Петрова

Николина Петрова

Електронна поща: sklad@framar.bg

Телефон:  042/230 198

Снежана Димова

Снежана Димова

Електронна поща: sklad@framar.bg

Телефон:  042/230 198

Ани Тенева

Ани Тенева

Електронна поща: sklad@framar.bg

Телефон:  042/230 198

Ваня Дамянова

Ваня Дамянова

Електронна поща: sklad@framar.bg

Телефон: 042/230 198

Валя Кутлева

Валя Кутлева

Електронна поща: sklad@framar.bg, help@framar.bg

Стационарен телефон: 042/ 230 198

Антоанета Георгиева

Антоанета Георгиева

Електронна поща: sklad@framar.bg

Телефон: 0893376704, 042/230 198

Александър Стоянов

Александър Стоянов

Стационарен телефон: 042/ 230 198

Мира Хаджийска

Мира Хаджийска

Стационарен телефон: 042/ 230 198

Техническа поддръжка

Валивал ООД

Валивал ООД

Петя Желязкова

Петя Желязкова

Технически администратор на www.framar.bg

Електронна поща: p.jeliazkova@framar.bg

Мобилен телефон: 0895 57 10 41

Стационарен телефон: 042/299 010

Калина Загорска

Калина Загорска

Графичен дизайн

Правен отдел

адвокат Стефан Анков

адвокат Стефан Анков

електронна поща: stefan.ankov@gmail.com

мобилен телефон: 0888 37 34 93

© 2007 - 2020 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook