Реклама във www.framar.bg - Рекламно участие в брошурата на аптеки Фрамар

Предлаганата в националния здравен портал www.framar.bg реклама предоставя достъп до 100% таргетирана аудитория, с интереси в областта на здравето, здравословния начин на живот, хранене, спорт и всичко друго, свързано със състоянието на комплексно физическо, психическо, емоционално, интелектуално и социално благополучие на човека.

При интерес към реклама в национален здравен портал www.framar.bg, можете да получите информация и подробна оферта, съобразена с вашите нужди:

Ивайло Тончев - директор Маркетинг, Медии, Реклама

Електронна поща: advertising@framar.bg

Телефон: 0879/611100, 042/299 003

Издаваната от аптеки Фрамар брошура дава възможност за участие с рекламна цел.

Тираж: 50 000 бройки

Формат: А4, 8 страници, пълноцветно

Периодичност: 2 пъти месечно

Разпространение:

  • В аптеки Фрамар от фармацевта, позиционирана на касова зона или подавана в ръката на клиента
  • В онлайн поръчките на www.framar.bg - 6-10 000 поръчки месечно за България
  • Организирани тематични или регионални събития по места

Брошурата на аптеки Фрамар предоставя богато рекламно-информационно съдържание, насочено пряко към потребителя.

Изготвяме индивидуални решения, свързани с подадена задача/срок/бюджет. При интерес - свържете се с нас на marketing@framar.bg.

 

Вижте всички възможности за реклама във framar.bg

© 2007 - 2021 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook