Програма за лоялни клиенти

Карта за лоялност, Общи условия

Общи условия на Програмата за лоялни клиенти на Фрамар холдинг АД

Клиентска карта „ФРАМАР“ се издава безплатно на клиентите на „Фрамар холдинг“ АД, пълнолетни физически или юридически лица, пазаруващи във веригата аптеки с марката „ФРАМАР“.

 • Притежателите на Kлиентска карта получават отстъпки при покупки във физическите аптеки с марката "ФРАМАР".
 • Картата се издава и във физическите аптеки с марката „Фрамар“,  срещу подаване на саморъчно попълнено и подписано от клиента заявление до Издателя на картата. С подписването на Общите условия от клиента, същият ги приема при издаване на картата и се задължава да изпълнява своите задължения по тях.
 • С издаването на картата Дружеството издател се задължава от своя страна да изпълнява своите задължения по настоящите Общи условия.    

Отстъпки с програмата за лоялни клиенти на аптеки Фрамар

Отстъпката се получава при изплащане на съответната стока, на основа общото натрупано потребление на отделния клиент, както следва:

  • 0- 3000 лв - 7%
  • 3001 - 8000 лв - 8%
  • 8001 - 10 000 лв – 9 %
  • Над 10 000 – 10 %

Промоционалните условия не се комбинират с други промоции в аптеки Фрамар – клиентът може да избере предпочитаната от него промоционална програма.

Отстъпка в максимален размер не се ползва в случаите на:

 • Закупуване на промоционални продукти
 • Закупуване на покупки, предмет на други промоционални програми/условия
 • Закупуване на определени медикаменти с фиксирана пределна надценка

Сумата на общото потребление на всеки отделен клиент включва стойността на индивидуалните му покупки, при които той се е легитимирал пред служителите в аптеката с клиентска карта „Фрамар“.

 • В сумата на общото потребление не се включва стойността на закупените промоционални продукти.
 • Ако клиентът не предостави своята физическа карта, той не получава преференциални условия.

Картата е собственост на Дружеството издател. При покупка клиентите се легитимират с издадената им карта.

Валидност на картата

Клиентска карта „Фрамар“ се издава за неограничен срок. Карти, които не са били използвани в рамките на последните 12 месеца, автоматично губят активност и не могат да бъдат използвани. Всички отстъпки и допълнителни бонуси стават неактивни.

При всяко неизпълнение на договореностите от страна на клиента, търговецът може да преустанови предоставяне преференциалните условия по програмата.

Съгласие с Общите условия

Приемайки настоящите общи условия, клиентите изрично се съгласяват, предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Дружеството издател на картата, при съблюдаване на настоящите условия и на закона. Всички доброволно предоставени от клиента данни се съхраняват, обработват и използват от Издателя на картата за целите на рекламата на продаваните във веригата аптеки стоки, комуникацията с клиента, за маркиране на извършените покупки и осигуряване ползването на съответните отстъпки. Издателят на картата няма да предоставя личните данни на клиента на трети лица, без изричното съгласие на клиента. Издателят на картата може да предоставя личните данни на клиента на трети лица, в т.ч. държавни органи, само при наличие на задължение за това по закон.

Политика при изгубени, откраднати, увредени и неактивни карти

Изгубена, открадната, увредена или неактивна карта не се преиздава. При тези обстоятелства клиентът може да получи нова карта от всяка физическа аптека Фрамар. Натрупаното потребление по изгубената/открадната/ увредената/неактивната карта не се прехвърля.

Условията за използване на клиентска карта „Фрамар“ могат да се променят от Издателя на картата. Общите условия, съответно измененията им, се публикуват на електронната страница framar.bg.

 • За въпроси и мнения, във връзка с използването на картата, се обръщайте към нас на адрес: loyal@framar.bg
 • Ако желаете да прекратите използването на карта „Фрамар“, следва да заявите това, с изрично Ваше искане на loyal@framar.bg.
© 2007 - 2024 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook