Програма за лоялни клиенти

Общи условия на Програмата за лоялни клиенти на Фрамар холдинг АД

Карта „ФРАМАР“ се издава безплатно на клиентите на „Фрамар холдинг“ АД, пълнолетни физически лица или юридически лица, пазаруващи във веригата аптеки с марката „ФРАМАР“. Притежателите на клиентска карта получават отстъпки при покупки във физическите аптеки. Картата се издава в срок от четиринадесет дни от подаване на саморъчно попълнено и подписано от клиента заявление до издателя на картата. С подписването на общите условия от клиента, същият ги приема и се задължава да изпълнява своите задължения по тях, при издаване на картата. С издаването на картата, дружеството издател се задължава от своя страна, да изпълнява своите задължения по настоящите общи условия.

Отстъпката се получава при изплащане на съответната стока, на основа общото потребление на отделния клиент, както следва:

 • До 1000 лева – 7%
 • Между 1001-2000 лева – 8%
 • Между 2001-3000 лева – 9%
 • Между 3001-4000 лева – 10 %
 • Между 4001-5000 лева – 11 %
 • Между 5001-6000 лева – 12 %
 • Между 6001-7000 лева – 13 %
 • Между 7001-8 000 лева – 14 %
 • Между 8001-9000 лева – 15 %
 • Между 9001-10 000 лева – 16 %
 • Над 10 001 лева – 17 %

Промоционалните условия не се комбинират с други подобни – клиентът може да избере предпочитаната от него промоционална програма.

Отстъпка не се ползва в случаите на:

 • Закупуване на промоционални продукти
 • Закупуване на покупки, предмет на други промоционални програми/условия.

Сумата на общото потребление на всеки отделен клиент включва стойността на индивидуалните му покупки, при които той се е легитимирал пред служителите в аптеката с карта „Фрамар“. В сумата на общото потребление не се включва стойността на закупените промоционални продукти.

Карта „Фрамар“ се издава за неограничен срок. Картата е собственост на дружеството издател. При покупка, клиентите се легитимират с издадената им карта.

Приемайки настоящите общи условия, КЛИЕНТИТЕ изрично се съгласяват, предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от дружеството издател на картата, при съблюдаване на настоящите условия и на закона. Всички доброволно предоставени от КЛИЕНТА данни се съхраняват, обработват и използват от издателя на картата за целите на рекламата на продаваните във веригата аптеки стоки, комуникацията с клиента, за маркиране на извършените покупки и осигуряване ползването на съответните отстъпки. Данните, които клиентът предоставя, няма да бъдат използвани за рекламни и/или търговски цели, ако клиентът не е дал съгласието си, чрез маркиране на съответния текст в заявлението за издаване на картата. Издателят на картата няма да предоставят личните данните на клиента на трети лица, без изричното съгласие на клиента. Издателят на картата може да предоставя личните данни на клиента на трети лица, в т.ч. държавни органи, само при наличие на задължение за това по закон.

Условията за използване на карта „Фрамар“ могат да се променят от издателя на картата. Общите условия, съответно измененията им, се публикуват на електронната страница framar.bg.

За въпроси и мнения, във връзка с използването на картата, се обръщайте към нас на адрес: office@framar.bg.

Ако желаете да прекратите използването на карта „Фрамар“, следва да заявите това, с изрично Ваше искане на office@framar.bg.

© 2007 - 2019 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook