Свободни работни позиции във "Фрaмар" ООД

Работни позиции във framar.bg

Фрамар е българска компания, която се развива в следните посоки:

Историята на Фрамар започва през 1999 г. и през цялото време компанията налага иновативен подход към всеки аспект от работния процес. Екипът ни се състои от специалисти с опит, натрупан през годините и желание за постоянно осъвършенстване.

Кариерни възможности

 Фрамар осигурява за своите служители:

 • адекватно възнаграждение и трудов договор
 • корпоративни здравни застраховки
 • социална програма
 • взаимоспомагателна каса
 • програма за обучение и развитие на уменията

Как можете да получите повече информация за възможностите за работа за Фрамар?

Фрамар обявява своите вакантни места тук и в профила на компанията в jobs.bg. Допълнителна информация можете да получите на jobs@framar.bg

Мога ли да бъда стажант във Фрамар?

Можете да кандидатствате за стаж в компанията на jobs@framar.bg, като приложите ваше CV и всякаква допълнителна информация, която може да ни насочи към възможност за съвместна работа. За одобрените стажанти осигуряваме обучение от ментори с опит, ценни насоки и препоръка, а защо ли не и предложение за работа?

Мога ли да работя дистанционно?

Определени позиции могат да бъдат работени дистанционно, като това е изрично уточнено във всяка обява за работа. Всички останали позиции изискват физическо присъствие в съответния офис/обект/аптека.

Как преминава подборът на кадри?

След преглеждането на всички кандидатури отделяме подходящите по профила, който имаме създаден за дадената специалност.  Одобрените кандидати преминават през 2 интервюта, които дооформят възможността за съвместна работа. Нямаме практика да уведомяваме допълнително в случай на неодобрение.

Как да кандидатствам?

Очакваме кандидатурата ви на jobs@framar.bg. С изпращането на кандидатура на посочения в обявата имейл адрес, вие давате доброволно съгласие предоставените  лични данни да бъдат използвани в съответствие с декларираното в Политика за поверителност/Лични данни.

Аптечна верига "Фрамар" - Стара Загора търси да назначи магистър - фармацевт Лого на Фрамар

 

Изисквания към кандидатите:

 • завършена съответна образователна степен - фармация
 • висока компютърна и езикова грамотност
 • желание за работа в динамична среда,
 • познания за спецификата на на хранителни добавки, лекарствени продукти, козметика
 • предпочитаме хора с опит

Важно

  • Аптеката не работи с НЗОК
  • Запазваме си правото да се свържем само с одобрените за втори етап кандидати.

Ние предлагаме:

Как да кандидатствате?

 • Очакваме кандидатурата ви на jobs@framar.bg. С изпращането на кандидатура на посочения в обявата имейл адрес, вие давате доброволно съгласие предоставените  лични данни да бъдат използвани в съответствие с декларираното в Политика за поверителност/Лични данни.
 • Кандидатури без опит за конкретната позиция няма да бъдат разглеждани.
 • Работата не може да бъде извършвана дистанционно. Работното място е в гр. Стара Загора.
 • Не приемаме документи на място, срещи без предварителна уговорка не са желани.

Аптечна верига "Фрамар" - Стара Загора търси да назначи помощник - фармацевтЛого на Фрамар

 

Изисквания към кандидатите:

 • завършена съответна образователна степен - фармация (помощник)
 • висока компютърна и езикова грамотност
 • желание за работа в динамична среда,
 • познания за спецификата на на хранителни добавки, лекарствени продукти, козметика
 • предпочитаме хора с опит

Важно

  • Аптеката не работи с НЗОК
  • Запазваме си правото да се свържем само с одобрените за втори етап кандидати.

Ние предлагаме:

Как да кандидатствате?

 • Очакваме кандидатурата ви на jobs@framar.bg. С изпращането на кандидатура на посочения в обявата имейл адрес, вие давате доброволно съгласие предоставените  лични данни да бъдат използвани в съответствие с декларираното в Политика за поверителност/Лични данни.
 • Кандидатури без опит за конкретната позиция няма да бъдат разглеждани.
 • Работата не може да бъде извършвана дистанционно. Работното място е в гр. Стара Загора.
 • Не приемаме документи на място, срещи без предварителна уговорка не са желани.
Магистър-фармацевт за аптеки Фрамар - СофияЛого на Фрамар


І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Обслужва и консултира клиенти в аптека, включително и работа с рецепти
2. Работи със специализирана програма за складова наличност
3. Прием на стока, отразяване движението на продуктите, следене за срочности
4. Пази в тайна поверителните сведения, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа.
5. Непрекъснато повишава професионалната си квалификация.
6. Изпълнява и всички други дейности, свързани с длъжността, възложени му от Управителя на дружеството.
7. Всички задължения, произтичащи от Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Правилника за вътрешен трудов ред.

ІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество - техника, инвентар, продукти.
2. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
3. По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:

ІII.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Работа по график (графикът включва събота, неделя и официални празници)

Битови придобивки и привилегии:
1. Допълнителна здравна застраховка.
2. Отстъпки в обектите на дружеството и в други търговски обекти.
3. Възможност за участие във взаимоспомагателна каса

IV. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение - авансово и окончателно заплащане и периодична актуализация, съгласно начина на изпълнение на работните задължения

V. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
А) Вид и равнище на образованието: магистър-фармацевт
Б) Трудов опит по специалността – предимство:работа в аптека, познания в областта на хранителни добавки, лекарствени средства, козметика и медицински изделия
В) Специални умения:
- добри компютърни умения;
- умения за работа с офис пакет;
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа с клиенти, отлична комуникативност;
VI. Личностни изисквания към кандидата: отговорен, прецизен, инициативен, с аналитично мислене, ориентиран към резултата, убедителен, лоялен към работодателя си, с представителен външен вид.

Как да кандидатствате?

Очакваме кандидатурата ви на jobs@framar.bg. С изпращането на кандидатура на посочения в обявата имейл адрес, вие давате доброволно съгласие предоставените  лични данни да бъдат използвани в съответствие с декларираното в Политика за поверителност/Лични данни.

 •     Кандидатури без опит за конкретната позиция няма да бъдат разглеждани.
 •     Работата не може да бъде извършвана дистанционно. Работното място е в гр. София.
 •     Не приемаме документи на място, срещи без предварителна уговорка не са желани.

Аптечна верига "Фрамар" - Пловдив търси да назначи магистър - фармацевт за нов обектЛого на Фрамар

 

Изисквания към кандидатите:

 • завършена съответна образователна степен - фармация
 • висока компютърна и езикова грамотност
 • желание за работа в динамична среда,
 • познания за спецификата на на хранителни добавки, лекарствени продукти, козметика
 • предпочитаме хора с опит

Важно

  • Аптеката не работи с НЗОК
  • Запазваме си правото да се свържем само с одобрените за втори етап кандидати.

Ние предлагаме:

Как да кандидатствате?

 • Очакваме кандидатурата ви на jobs@framar.bg. С изпращането на кандидатура на посочения в обявата имейл адрес, вие давате доброволно съгласие предоставените  лични данни да бъдат използвани в съответствие с декларираното в Политика за поверителност/Лични данни.
 • Кандидатури без опит за конкретната позиция няма да бъдат разглеждани.
 • Работата не може да бъде извършвана дистанционно. Работното място е в гр. Пловдив.
 • Не приемаме документи на място, срещи без предварителна уговорка не са желани.

Аптечна верига "Фрамар" -  Русе търси да назначи магистър - фармацевт за нов обектЛого на Фрамар

 

Изисквания към кандидатите:

 • завършена съответна образователна степен - фармация
 • висока компютърна и езикова грамотност
 • желание за работа в динамична среда,
 • познания за спецификата на на хранителни добавки, лекарствени продукти, козметика
 • предпочитаме хора с опит

Важно

  • Аптеката не работи с НЗОК
  • Запазваме си правото да се свържем само с одобрените за втори етап кандидати.

Ние предлагаме:

Как да кандидатствате?

 • Очакваме кандидатурата ви на jobs@framar.bg. С изпращането на кандидатура на посочения в обявата имейл адрес, вие давате доброволно съгласие предоставените  лични данни да бъдат използвани в съответствие с декларираното в Политика за поверителност/Лични данни.
 • Кандидатури без опит за конкретната позиция няма да бъдат разглеждани.
 • Работата не може да бъде извършвана дистанционно. Работното място е в гр. Русе.
 • Не приемаме документи на място, срещи без предварителна уговорка не са желани.

Аптечна верига "Фрамар" - Пловдив търси да назначи помощник - фармацевт за нов обектЛого на Фрамар

 

Изисквания към кандидатите:

 • завършена съответна образователна степен - фармация (помощник)
 • висока компютърна и езикова грамотност
 • желание за работа в динамична среда,
 • познания за спецификата на на хранителни добавки, лекарствени продукти, козметика
 • предпочитаме хора с опит

Важно

  • Аптеката не работи с НЗОК
  • Запазваме си правото да се свържем само с одобрените за втори етап кандидати.

Ние предлагаме:

Как да кандидатствате?

 • Очакваме кандидатурата ви на jobs@framar.bg. С изпращането на кандидатура на посочения в обявата имейл адрес, вие давате доброволно съгласие предоставените  лични данни да бъдат използвани в съответствие с декларираното в Политика за поверителност/Лични данни.
 • Кандидатури без опит за конкретната позиция няма да бъдат разглеждани.
 • Работата не може да бъде извършвана дистанционно. Работното място е в гр. Пловдив.
 • Не приемаме документи на място, срещи без предварителна уговорка не са желани.

Аптечна верига "Фрамар" -  Русе търси да назначи помощник - фармацевт за нов обектЛого на Фрамар

 

Изисквания към кандидатите:

 • завършена съответна образователна степен - фармация (помощник)
 • висока компютърна и езикова грамотност
 • желание за работа в динамична среда,
 • познания за спецификата на на хранителни добавки, лекарствени продукти, козметика
 • предпочитаме хора с опит

Важно

  • Аптеката не работи с НЗОК
  • Запазваме си правото да се свържем само с одобрените за втори етап кандидати.

Ние предлагаме:

Как да кандидатствате?

 • Очакваме кандидатурата ви на jobs@framar.bg. С изпращането на кандидатура на посочения в обявата имейл адрес, вие давате доброволно съгласие предоставените  лични данни да бъдат използвани в съответствие с декларираното в Политика за поверителност/Лични данни.
 • Кандидатури без опит за конкретната позиция няма да бъдат разглеждани.
 • Работата не може да бъде извършвана дистанционно. Работното място е в гр. Русе.
 • Не приемаме документи на място, срещи без предварителна уговорка не са желани.

Реклама във Фрамар.бгframar.bg е водещ интернет сайт в тематиката „здраве и начин на живот“. Ние сме разпознаваем източник на информация с медицинско, научно, научно-популярно и рекламно съдържание.

Здравен журналист за интернет медия

Дейности:

 • следи и отразява здравни и социални новини от страната и света, като ги адаптира за българския читател;
 • провежда интервюта, пише статии по здравни и социални въпроси.

Изисквания:

 • висока езикова култура – култура на речта: добър стил на изразяване, богата лексика
 • комуникативност, включително умение за боравене с книжовен български език на добро писмено и устно ниво (правопис, лексика и т.н.)
 • добра обща култура;
 • информираност относно актуални събития със здравна информация.

Ние предлагаме:

Важно

 • Очакваме кандидатурата ви на jobs@framar.bg. С изпращането на кандидатура на посочения в обявата имейл адрес, вие давате доброволно съгласие предоставените  лични данни да бъдат използвани в съответствие с декларираното в Политика за поверителност/Лични данни.
 • Кандидатури без опит за конкретната позиция няма да бъдат разглеждани.
 • Работата може да бъде извършвана дистанционно (при определени условия).
 • Не приемаме документи на място, срещи без предварителна уговорка не са желани.

Реклама във Фрамар.бгframar.bg е водещ интернет сайт в тематиката „здраве и начин на живот“. Ние сме разпознаваем източник на информация с медицинско, научно, научно-популярно и рекламно съдържание.

Асистент продажби - Рекламен отдел

Търсим активен професионалист, който да поеме следните задължения

 • развива с идеите си водещ сайт с информационно/търговско съдържание
 • представя пред рекламодателите и продава рекламни площи в интернет сайта
 • извършва обратни доклади за проведените кампании
 • води календарен отчет за рекламните дейности
 • търси нови рекламодатели и води преговори за съвместна дейност
 • разработва стратегии и планира развитието на интернет платформата

Нашите изисквания

 • опит на подобна позиция – задължително /моля, укажете къде и кога в кандидатурата си/
 • образование в областта на масовите комуникации/подобно
 • добри познания в областта на интернет рекламата
 • умение за работа в динамична среда, с много предизвикателства

Ние предлагаме:

Важно

 • Очакваме кандидатурата ви на jobs@framar.bg. С изпращането на кандидатура на посочения в обявата имейл адрес, вие давате доброволно съгласие предоставените  лични данни да бъдат използвани в съответствие с декларираното в Политика за поверителност/Лични данни.
 • Кандидатури без опит за конкретната позиция няма да бъдат разглеждани.
 • Работата не може да бъде извършвана дистанционно. Работното място е в Стара Загора.
 • Не приемаме документи на място, срещи без предварителна уговорка не са желани.

Реклама във Фрамар.бгframar.bg е водещ интернет сайт в тематиката „здраве и начин на живот“. Ние сме разпознаваем източник на информация с медицинско, научно, научно-популярно и рекламно съдържание

Копирайтър за уеб съдържание

Дейности:

 • Създава нови или пренаписва вече съществуващи текстове, които са фокусирани върху популяризиране и класиране на сайта в търсачките.
 • Използва множество източници, проучва, прецизира информацията, която включва в материалите си.
 • Притежава богата обща култура, висока езикова и интернет грамотност.
 • Създава текстове, които са:

– с висока уникалност;
– добре структурирани (за целта използва правилно и надеждно инструментите, зададени в платформата);
– информативни;
– ориентирани към хората;
– отговарящи на стила на тематиката.

Умения:

 • Начални умения за оптимизация – да е запознат с алгоритмите на Google, да се справя с целия процес по създаването на текст, отговарящ на изискванията на търсачката.
 • Създава текстове, които максимално отговорят на целта на контент маркетинга.
 • Пише в съответствие с граматическите, пунктуационните и правописните правила.
 • Създава уникални, ефективни, смислени, разбираеми и лесни за четене текстове.
 • Владее чужд език.

 Важно

 • Очакваме кандидатурата ви на jobs@framar.bg. С изпращането на кандидатура на посочения в обявата имейл адрес, вие давате доброволно съгласие предоставените  лични данни да бъдат използвани в съответствие с декларираното в Политика за поверителност/Лични данни.
 • Кандидатури без опит за конкретната позиция няма да бъдат разглеждани.
 • Работата може да бъде извършвана дистанционно.
 • Не приемаме документи на място, срещи без предварителна уговорка не са желани.
© 2007 - 2024 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook