Реклама във www.framar.bg - BTL реклама във физическите аптеки Фрамар

Предлаганата в националния здравен портал www.framar.bg реклама предоставя достъп до 100% таргетирана аудитория, с интереси в областта на здравето, здравословния начин на живот, хранене, спорт и всичко друго, свързано със състоянието на комплексно физическо, психическо, емоционално, интелектуално и социално благополучие на човека.

При интерес към реклама в национален здравен портал www.framar.bg, можете да получите информация и подробна оферта, съобразена с вашите нужди:

Ивайло Тончев - директор Маркетинг, Медии, Реклама

Електронна поща: advertising@framar.bg

Телефон: 0879/611100, 042/299 003

Рекламата във физическите аптеки Фрамар е добър начин директно и индиректно да представите вашето послание пред над 100 000 посетители месечно, в 7 града на страната и 34 аптеки. Предвид спецификата на продуктите и особеностите на всеки отделен обект, BTL активностите могат да бъдат обособени като:

  • представяния на продукти
  • кампании за осъзнатост по глобални теми
  • семплинги
  • игри
  • консултации
  • продуктово позициониране
  • обкръжаващ маркетинг (брандиране, плакати, брошури, листовки)

Изготвяме индивидуални решения, свързани с подадена задача/срок/бюджет. При интерес - свържете се с нас на marketing@framar.bg.

<p style="text-align: right;"><a title="Вижте възможностите за реклама във framar.bg" href="https://www.framar.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0">Вижте всички възможности за реклама във framar.bg</a></p>

© 2007 - 2021 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook