Медицински отдел във www.framar.bg

Камелия Методиева

Камелия Методиева

Камелия Методиева е част от екипа на "Фрамар" от 2012 г. Има интереси в областта на медицинските дисциплини вътрешни болести, психиатрия и сексология. Стажант лекар с предстоящо дипломиране. Част от екипа, създал иновативното приложение за здраве "Фрамар диагностик". Работи в рубрики от "Медпедия Фрамар", "Здравни проблеми" и онлайн консултация на клиенти.

Рубрики: "Заболявания", "Здравни проблеми"

Допълнителна информация:

Атанас Кутлев

Атанас Кутлев

Атанас Кутлев е част от екипа на "Фрамар" и "Медицинска енциклопедия" от 2012 година. Стажант лекар с предстоящо дипломиране. Има интереси в областта на медицинските дисциплини анатомията, физиологията и вътрешни болести. Работи в рубрики от "Медицинска енциклопедия" като "Заболявания", "Анатомия", "Микробиология", "Фармакологични групи", отговаря на запитвания на клиенти, отправени на електронната ни поща.

Допълнителна информация:

д-р Теодора Тотева

д-р Теодора Тотева

Д-р Теодора Тотева-Петкова е част от екипа на Фрамар от 2015-та година, като участва в създаването, поддържането и актуализирането на специфична медицинска информация в различни раздели на framar.bg. Завършва медицина в Тракийски университет - Стара Загора. Специалист по анестезиология и интензивно лечение. Към този момент подготвя статии на актуални теми за раздела "Заболявания".

Рубрики: "Заболявания", "Патология"

Допълнителна информация:

д-р Деян Маринов

д-р Деян Маринов

Д-р Деян Маринов е част от екипа на Фрамар от 2018 година. Завършил е медицина в Тракийски университет, Медицински факултет през 2021 година. Работи като лекар-специализант, като заедно с това съчетава и работата към Медицински отдел на Фрамар.

Като част от медицински екип на Фрамар работи върху материали заболявания на дихателната система, хирургични интервенции, лечения и др.

Рубрика: "Заболявания"

Допълнителна информация:

д-р Лилия Жечева Пашова-Стоянова

д-р Лилия Жечева Пашова-Стоянова

Д-р Лилия Пашова-Стоянова, дм е дългогодишен автор на статии със здравна тематика. Част от екипа на Фрамар от 2016-та година, като участва в създаването, поддържането и актуализирането на специфична медицинска информация в различни раздели на framar.bg. Завършва медицина във Варна през 2014-та година, има защитен дисертационен труд, специализира Фармакология и работи като асистент към медицински факултет на Тракийски университет в гр. Стара Загора.

Рубрики: "Здравни проблеми", "Заболявания", "Лечения"

Допълнителна информация:

д-р Биляна Петрова

д-р Биляна Петрова

Д-р Биляна Петрова е част от екипа на Фрамар от 2012 година. Участва в създаването и актуализирането на информация в резделите „Ботаника“ и „Симптоми и признаци“ към Медицинска енциклопедия на framar.bg. Има завършено висше медицинско образование, с втора магистратура „Екотуризъм“.

Рубрикa: "Ботаника"

Допълнителна информация:

Пламен Георгиев

Пламен Георгиев

Пламен Георгиев е координатор на медицинския отдел на Фрамар. Работи за компанията от 2012-та година. Работата му е свързана с поддържането, актуализирането и развитието на медицинските раздели във framar.bg - medpedia.framar.bg, problem.framar.bg. Участва в създаването и популяризирането на иновативното приложение за здраве "Фрамар диагностик". Автор на материали за рехабилитация, спортна медицина и здраве.

Работил е в сферата на рехабилитацията, SPA и Wellness услугите. Завършил е медицински колеж със специалност "Рехабилитация" и има магистърска степен по "SPA, източни и аква практики".

  • Мобилен телефон: 0893 31 28 31
  • Стационарен телефон: 042/656 100

Допълнителна информация:

Д-р Виолина Тодева-Димитрова

Д-р Виолина Тодева-Димитрова

Д-р Виолина Тодева е специалист по кожни и венерически болести и се занимава с дерматологични проблеми от 2006 г. През годините развива професионалните си умения с участия в множество симпозиуми, семинари, практически курсове и уебинари. От 2010 г. е консултант за националния здравен портал "Фрамар". Под нейно ръководство са създадени и разработени "Медпедия Фрамар", "Здравни проблеми" и иновативното приложение за здраве "Фрамар Диагностик". Автор на множество статии с дерматологична насоченост.

Мобилен телефон: 0899933377

Електронна поща: violina@framar.bg

Допълнителна информация:

д-р Галина Станева

д-р Галина Станева

Д-р Галина Станева е част от екипа на Фрамар и автор от 2017-та година. Тя е дипломиран лекар, специализант по акакушерство и гинекология и консултант по кърмене към Националната асоциация подкрепа за кърмене от май 2021 година. Участва в различни научни конференции с оброзни и изследователски разработки. Приоритетните и области за развитие са акушерство и гинекология, ендокринология, асистирана репродукция и сексология.

Рубрики: "Физиология" ,"Заболявания"

Допълнителна информация:

Иван Стойчев

Иван Стойчев

Иван Стойчев е част от екипа на "Фрамар" от 2014 година. Има интереси в областта на неврология, невродегенеративни заболявания, клинична лаборатория. Част от екипа, създал иновативното за България приложение за здраве "Фрамар диагностик". В "Медицинска енциклопедия" участва в създаването, поддържането и актуализирането на специфична медицинска информация в рубриките "Заболявания" и "Медицински изследвания". Отговаря на онлайн въпроси на пациенти.

Рубрики: "Заболявания", "Медицински изследвания"

Допълнителна информация:

Ангелина Иванова

Ангелина Иванова

Ангелина Иванова е част от екипа на Фрамар от 2020 година. Студентка по Медицина в Тракийски университет, Стара Загора. Има интерес към дисциплини свързани с ендокринология и гастроентерология. Като част от екипа на Фрамар работи върху материали за заболявания и симптоми.

Рубрики: "Заболявания", "Симптоми"

Допълнителна информация:

© 2007 - 2023 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook