Реклама във www.framar.bg - Публикация с рекламно-информационен характер

Предлаганата в националния здравен портал www.framar.bg реклама предоставя достъп до 100% таргетирана аудитория, с интереси в областта на здравето, здравословния начин на живот, хранене, спорт и всичко друго, свързано със състоянието на комплексно физическо, психическо, емоционално, интелектуално и социално благополучие на човека.

При интерес към реклама в национален здравен портал www.framar.bg, можете да получите информация и подробна оферта, съобразена с вашите нужди:

Ивайло Тончев - директор Маркетинг, Медии, Реклама

Електронна поща: advertising@framar.bg

Телефон: 0879/611100, 042/299 003

Рекламната позиция "Публикация с рекламно-информационен характер" ви позволява да представите вашата новина пред милионна аудитория в нашите информационни раздели. Вашата презентация - статия ще бъде индексирана от всички големи търсачки в интернет, както и ще бъде представена в социалните мрежи, с които работим .

Цена: 1400 лева без ДДС

Цената  включва:

  • публикуването на статия
  • акцент /първа страница на съответния раздел/ за 7 дни
  • бюджет 400 лв без ДДС в социални/таргетирани рекламни мрежи (+ управление на рекламата)*

Вижте всички възможности за реклама във framar.bg

*Спонсорирането на поста се осъществява спрямо добрите практики на търсене  на най-доброто съотношение спрямо цена, високо качество на публикацията и очакван ефект. То може да включва рекламни мрежи по избор на Изпълнителя Фрамар ООД. Стандартната продължителност е 7 дни от датата на публикуване, но може да бъде договорена допълнително, при изявено желание от страна на Поръчителя.

© 2007 - 2021 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook