Реклама във www.framar.bg - Банер - Square 300х250, главна страница

Предлаганата в националния здравен портал www.framar.bg реклама предоставя достъп до 100% таргетирана аудитория, с интереси в областта на здравето, здравословния начин на живот, хранене, спорт и всичко друго, свързано със състоянието на комплексно физическо, психическо, емоционално, интелектуално и социално благополучие на човека.

При интерес към реклама в национален здравен портал www.framar.bg, можете да получите информация и подробна оферта, съобразена с вашите нужди:

Ивайло Тончев - директор Маркетинг, Медии, Реклама

Електронна поща: advertising@framar.bg

Телефон: 0879/611100, 042/299 003

Рекламата се позиционира в горната част на дясната колона на заглавната страница. Силен акцент върху реклама на видима позиция в началната страница на framar.bg, предна позиция в мобилна платформа!

  • Размер: 300/250 пиксела
  • Среден брой дневни гарантирани импресии един ден - между 5 и 10 000 импресии за 24 часа.
  • Цена за 1000 импресии - 50 лева без ДДС

Вашият банер се ротира с други банери, като не можем да поемем ангажимент за точен час на появяване или каквато и да е поредност. На всеки банер е гарантирана равнопоставеност, съобразена с броя заявени импресии/показвания.

Вижте всички възможности за реклама във framar.bg

© 2007 - 2021 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook