Реклама във www.framar.bg - Банер - Medium Rectangle 300х250 във framar.bg

Реклама във Фрамар.бг

Здравен портал www.framar.bg  предоставя достъп до 100% таргетирана аудитория, с интереси в областта на здравето, здравословния начин на живот, хранене, спорт и всичко друго, свързано със състоянието на комплексно физическо, психическо, емоционално, интелектуално и социално благополучие на човека. Информацията в портала се прецизира и консултира със специалисти. Тя има заслужено високо доверие от страна на читателите. Сайтът е и популярна широкоизползвана справочна база с данни за здравни специалисти - лекари, фармацевти, студенти.

www.framar.bg поддържа:

 • политика "висококачествено съдържание и минимално рекламно натоварване (фиксиран брой рекламни позиции, без натрапващи се и агресивни формати, отвличаща реклама в съдържанието и манипулиране на модела на поведение на потребителите)"
 • високо ниво на безопасност на бранда на Рекламодателя и неговите послания
 • ясна и измерима аудитория с геотаргетиране България
 • висококачествен трафик със силен рейтинг
 • премиум рекламодатели и послания
 • in-house екип зад управлението и създаването на рекламните активности - рекламисти, копирайтъри, дизайнери, програмисти (цени за графични услуги)
 • рекламата, която се вижда и забелязва, в премиум среда, без манипулиран трафик

Рекламни платформи

За планиране на рекламни активности, оферти и въпроси

Офлайн (BTL, брошура, позициониране) активности
Ани Иванова
Цветелина Цонева
 Онлайн активности във framar.bg
 Ивайло Тончев

 

Използвайки съвременна система за ротация на рекламните банери, framar.bg предлага над 300 000 импресии (на дневна база, декември 2021 г.) на един от най-популярните/ефективни банерни формати - 300/250 px. Комбинацията от различни позиции (видими в мобилна/стационарна версия) гарантира добро преживяване на потребителя, ненатрапчиво, но видимо разположение и разпознаваемост на рекламното послание.

Позиции за ротация на банер 300х250 px

 • под всяка статия
 • във форума на framar.bg (между постовете и в дясна колона)
 • дясна колона на сайта (стационарна версия)
 • първа страница на framar.bg
 • диагнозите на Фрамар Диагностик

 Технически изисквания

 • размер 300х250 px
 • формат JPEG, GIF, HTML5

Цена за 1000 импресии - 20 лева без ДДС

Вашият банер се ротира с други банери, като не можем да поемем ангажимент за точен час на появяване или каквато и да е поредност. На всеки банер е гарантирана равнопоставеност, съобразена с броя заявени импресии/показвания.

Вижте всички възможности за реклама във framar.bg

© 2007 - 2023 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook