Реклама във www.framar.bg - Банер - Half page - 300х600, в централна част на дясната колона

Предлаганата в националния здравен портал www.framar.bg реклама предоставя достъп до 100% таргетирана аудитория, с интереси в областта на здравето, здравословния начин на живот, хранене, спорт и всичко друго, свързано със състоянието на комплексно физическо, психическо, емоционално, интелектуално и социално благополучие на човека.

При интерес към реклама в национален здравен портал www.framar.bg, можете да получите информация и подробна оферта, съобразена с вашите нужди:

Ивайло Тончев - директор Маркетинг, Медии, Реклама

Електронна поща: advertising@framar.bg

Телефон: 0879/611100, 042/299 003

Позицията се визуализира в дясната колона на сайта, в централната  част. Силно различима и ефективна! Видима на всички вътрешни страници, блогът и форума (стационарна версия).

Не е видим в електронната аптека и в медицинска енциклопедия!

  • Размери 300/600 пиксела
  • Среден брой дневни гарантирани импресии - 60 000 /данни юни, 2020 година/.
  • Цена за 1000 импресии: 40 лева без ДДС

Вашият банер се ротира с други банери, като не можем да поемем ангажимент за точен час на появяване или каквато и да е поредност. На всеки банер е гарантирана равнопоставеност, съобразена с броя заявени импресии/показвания.
<p style="text-align: right;"><a title="Вижте възможностите за реклама във framar.bg" href="https://www.framar.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0">Вижте всички възможности за реклама във framar.bg</a></p>

© 2007 - 2021 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook